Geboorteaangifte

De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats, ongeacht de gemeente waar je woont. Dit is dus in vele gevallen in de stad of gemeente waar zich het ziekenhuis bevindt. De geboorteaangifte is verplicht.

Voorwaarden

De aangifte gebeurt door de wettige ouders: de moeder, de vader of beiden samen.

 

De vader kan aangifte doen zonder de moeder als:
- hij gehuwd is met de moeder van het kind
- hij het kind al voor de geboorte heeft erkend

Het is ook mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

 

Voor niet-Belgen geldt de wetgeving van hun land voor het:
- bepalen van de afstamming
- geven van een familienaam en voornaam aan het kind
- bepalen van de nationaliteit van het kind


De aangifte gebeurt binnen de vijftien kalenderdagen na de geboorte bij de dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats. Als de vijftiende dag valt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag.

 

Als de ouders de geboorte niet (tijdig) aangeven, verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand het ziekenhuis dat het kind alsnog aangeeft. Daarna brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand de Procureur des Konings op de hoogte. De ouders kunnen een aanzienlijke boete krijgen. 

 

Wat moet je meenemen?

- een geboorteattest (model 1 - aangifte van de geboorte van een levend kind), afgeleverd door het ziekenhuis of door de vroedvrouw
- de identiteitskaart(en) of paspoort(en) van beide ouder(s)
- ben je gehuwd: het trouwboekje of huwelijksbewijs
- ben je niet gehuwd en heb je als vader het kind erkend voor de geboorte: een afschrift van de erkenningsakte

Bijzonderheden

De geboorteaangifte is gratis.Aanvraag

Aan de hand van de meegebrachte documenten stelt de dienst burgerlijke stand op het gemeentehuis een geboorteakte op. Je krijgt hiervan een aantal uittreksels mee.

 

Daarnaast krijg je ook:
- een attest voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (af te geven aan de mutualiteit, meestal krijgt men ook een geboortepremie, dit hangt af van bij welke zorgkas je aangesloten bent)
- een attest voor aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of de compensatiekas waarbij men aangesloten is)
- drie attesten die je willekeurig kan gebruiken, afhankelijk van je persoonlijke situatie
- een attest voor inentingen tegen poliomyelitis: vóór het kind 18 maanden is, krijgt het 4 verplichte inentingen tegen poliomyelitis (kinderverlamming). Het ingevulde attest bezorg je terug aan de dienst bevolking van je woonplaats


afspraak