G

 • Geboorteaangifte

  De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats, ongeacht de gemeente waar je woont. Dit is dus in vele gevallen in de stad of gemeente waar zich het ziekenhuis bevindt. De geboorteaangifte is verplicht.
 • Geboorteakte

  Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je een volledig afschrift van de geboorteakte aanvragen. Een geboorteakte bevat alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de geboorteaangifte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

   

  Een geboorteakte dient steeds aangevraagd te worden in de geboorteplaats.

   

 • Gemeentelijke Geboortepremie

  De geboorte van een kindje is niet alleen een emotionele gebeurtenis, ook financieel heeft dit een impact op het gezin.  Het gemeentebestuur van Lanaken wil jonge ouders graag een financieel duwtje in de rug geven en geeft daarom bij geboorte/adoptie een premie van 35 euro aan kersverse ouders.

 • Gemeentelijke premie duurzaam wonen

 • Geslachtswijzigingsakte

 • Gescheiden afvoersysteem

  Wanneer u bij een bestaande particuliere woning overgaat tot aanleg van een gescheiden afwatering van hemel- en afvalwater kunt u hiervoor een premie krijgen. Vanwege Infrax wordt forfaitair een premie van € 200 uitbetaald voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem, aangevuld tot 50% van de voorgelegde facturen met een maximum van € 200. De gemeente kent bijkomend een premie toe die als volgt bepaald wordt: de helft van de investeringskost min de premie van Infrax, met een minimum van € 300 en een maximum van € 500.

 • Geschenkkaart

 • Getuigschrift van inschrijving

  Het getuigschrift van inschrijving is een document waarmee men bij een bepaalde instantie kan aantonen dat men ingeschreven is in het bevolkingsregister.

   


 • Gezinssamenstelling

  Voor elk gezin dat ingeschreven is in het bevolkingsregister kan een document afgeleverd worden met vermelding van alle leden van het gezin.

 • Goed gedrag en zeden

 • Groendak