Premie voor het uitvoeren van een energiescan

Scroll naar

De gemeente stimuleert kmo’s, retailers en landbouwbedrijven met een energieverbruik van meer dan 225.000 kWh om te investeren in het energiezuinig maken van hun patrimonium en hun productieproces. Hiervoor voorziet de gemeente een premie voor het uitvoeren van een degelijke energiescan. Deze geeft de onderneming inzicht in het besparingspotentieel op primaire energie en CO2-uitstoot en de investeringskosten die nodig zijn de besparing op energiekosten te realiseren.

Kosten

Bij een energiescan wordt het verbruik van het bedrijf geïnventariseerd en geanalyseerd. Op die manier worden besparingen in kaart gebracht. De gemeentelijke premie bedraagt 60% van de kostprijs van de energiescan met een maximum van € 2.000 en kan slechts eenmaal aangevraagd worden.

Aanvraag

Deze premie kan aangevraagd worden via ons e-loket.