Erkenningsakte

Wanneer je als ongehuwd koppel een kindje krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd. 

Voorwaarden

Bij het aanvragen van een erkenningsakte:

  • identiteitskaart van de erkenner

Bijzonderheden

Aflevering van de erkenningsakte is gratis.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

afspraak