Erkenning van een kind

Wanneer je als ongehuwd koppel een kindje krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd.

Voorwaarden

Beide ouders moeten samen aanwezig zijn om het kind te erkennen. Zolang het kind minderjarig is, kan de erkenning alleen gebeuren mits toestemming van de moeder. Het kind zelf moet vanaf 15 jaar ook toestemming tot erkenning geven. Als het kind meerderjarig is, moet enkel het kind zelf toestemmen. 

Wat heb je nodig?

- de identiteitskaart van de moeder en van de erkenner (dit hoeft niet per se de biologische vader te zijn

- Indien de erkenning voor de geboorte gebeurt, moet je ook een doktersattest meebrengen met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

- Indien de erkenning na de geboorteaangifte gebeurt, moet je een afschrift van de geboorteakte van het kind voorleggen als het kind niet in Lanaken geboren is.

 

Bijzonderheden

De erkenning van een kind is gratis.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

- Persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis

Hoe kun je dit aanvragen?

  • Persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis

afspraak