Elektronische verblijfstitel

Een elektronische verblijfstitel voor vreemdelingen is een door de autoriteiten van de Lidstaat van de Europese Unie afgegeven vergunning waarbij het de vreemdeling wordt toegestaan op het grondgebied van die Lidstaat te verblijven.

Opgelet: Om uw elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen blijven gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk om de nieuwste versie te installeren. Download eID Viewer op: https://eid.belgium.be/nl

Voorwaarden

Ingeschreven zijnĀ  in het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister en de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben.

Wat heb je nodig?

Bijzonderheden

Eerste verblijfskaart? Gelieve eerst hier een afspraak te maken of bel T 089 730 755.

 

Aanvraag

De aanvraag gebeurt persoonlijk bij de dienst vreemdelingenzaken op het gemeentehuis.afspraak