E

 • Echtscheidingsakte

  Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je een volledig afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen.

   

  Een echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

   

 • Elektronische verblijfstitel

  Een elektronische verblijfstitel voor vreemdelingen is een door de autoriteiten van de Lidstaat van de Europese Unie afgegeven vergunning waarbij het de vreemdeling wordt toegestaan op het grondgebied van die Lidstaat te verblijven.

 • Premie voor het uitvoeren van een energiescan

  De gemeente stimuleert kmo’s, retailers en landbouwbedrijven met een energieverbruik van meer dan 225.000 kWh om te investeren in het energiezuinig maken van hun patrimonium en hun productieproces. Hiervoor voorziet de gemeente een premie voor het uitvoeren van een degelijke energiescan. Deze geeft de onderneming inzicht in het besparingspotentieel op primaire energie en CO2-uitstoot en de investeringskosten die nodig zijn de besparing op energiekosten te realiseren.
 • Erkenning van een kind

  Wanneer je als ongehuwd koppel een kindje krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd.

 • Erkenningsakte

  Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je een volledig afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen.

   

  Een echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

   

 • Euthanasie registratie

 • Evenementenvergunning

  Jaarlijks worden er vele activiteiten en evenementen georganiseerd in onze gemeente door zowel verenigingen als privé-personen. Deze activiteiten dienen aangemeld te worden bij het gemeentebestuur. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar zo bent u zeker dat de nodige vergunningen tijdig afgeleverd worden.

  Organiseer je een feest of een activiteit? Dan dien je dit ten minste 2 maanden op voorhand aan de gemeente te melden via dit aanvraagformulier.