Contactgegevens aan het rijksregister toevoegen

Scroll naar

Als gemeentediensten of de politie jou of informatie van jou nodig hebben, moeten ze meestal een brief sturen. Dat gaat traag. Veel trager dan bellen of een e-mail sturen. Maar dan moeten deze diensten wel over je gegevens beschikken. Voeg daarom je telefoonnummer en e-mailadres toe aan je persoonsgegevens in het rijksregister.

Een bijkomend voordeel is deze gegevens ingezet worden in de strijd tegen identiteitsfraude. Dit is voor de politie een extra controlemiddel waarmee ze kunnen achterhalen of mensen wel echt zijn wie ze zeggen te zijn.

Bijzonderheden

Geen angst voor je privacy: enkel diensten met de juiste toelatingen kunnen de informatie raadplegen.

Aanvraag

Je  kan je gegevens meedelen via: