Bouwaanvraag

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat:
 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ... 
 
Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.
In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:
 
 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Voorwaarden

Of je een vergunning of een melding nodig hebt, kan je controleren op www.omgevingsloket.be of navragen bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis.

Of je een architect nodig hebt voor de werken die je wil uitvoeren kun je hier controleren.

Kosten

Voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen worden 30 euro kosten aangerekend per woongelegenheid, handelszaak, industrieel gebouw,…

Indien er ook een openbaar onderzoek gevoerd moet worden komen hier alle administratiekosten (o.a. verzendingskosten ingevolge het openbaak onderzoek, opzoekingskosten e.d.) nog bij. 

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

 • Digitale bouwaanvraag via www.omgevingsloket.be. Volg het stappenplan (normenboek). Zodra een dossier is ingegeven in het omgevingsloket kan men de status van het ingediende dossier volgen onder 'mijn dossiers'.
 • Persoonlijk bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis