Bewijs van woonst met historiek

Inwoners van de gemeente Lanaken kunnen bij de dienst Burgerzaken een getuigschrift van woonst aanvragen.  Dit getuigschrift wordt opgesteld op basis van de bevolkingsregisters en vermeldt het huidige officiële adres.  Indien men eveneens een overzicht wenst van eerdere adressen binnen de gemeente, dient men een getuigschrift van woonst met historiek aan te vragen. 

Voorwaarden

Wat heb je nodig?

  • je identiteitskaart
  • eventueel een volmacht indien je een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, je echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).

Kosten

Het bewijs van woonst is gratis.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

afspraak