Bewijs van nationaliteit

Het bewijs van nationaliteit is een document waarmee men bij een bepaalde instantie zijn nationaliteit kan aantonen.

Er bestaan twee vormen:

  • inwoners met de Belgische nationaliteit kunnen dit online aanvragen of persoonlijk bij de dienst bevolking
  • inwoners met een andere nationaliteit moeten zich wenden tot hun ambassade of consulaat

Voorwaarden

Wat heb je nodig?:

  • je identiteitskaart
  • indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

 

Bijzonderheden

Een Bewijs van nationaliteit is gratis.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

Voor Belgen

afspraak

 

Voor niet-Belgen
  • Inwoners met een andere nationaliteit moeten zich wenden tot hun ambassade of consulaat