Beroepswijziging

De informatie betreffende het beroep in de Bevolkingsregisters omvat de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput, zonder vermelding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of mandaat. Er dient onderstreept dat het houden van een bepaald diploma geen beroep is.

Deze informatie kan aangevuld worden door de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student). Het beroep van een personeelslid van de openbare sector kan beperkt worden tot de volgende vermelding : ambtenaar, beroepsmilitair, ... De eretitel van een voorheen uitgeoefend ambt wordt niet meer vermeld.

Voorwaarden

Bij wijziging van beroep moet men dit enkel melden. Indien men een beschermd beroep heeft moet men een document als bewijs kunnen voorleggen.

De beschermde beroepen zijn : architect,  tuin- en landschapsarchitect, meetkundige, landmeter, arts, geneesheer-specialist, chirurg, tandarts, tandheelkundige, apotheker, veearts, accountant, belastingconsulent, boekhouder, fiscalist, (bedrijfs)revisor, advocaat, juridisch adviseur,  notaris, gerechtsdeurwaarder, psycholoog, journalist, kinesitherapeut, agent en adviseur in onroerende goederen (vastgoedmakelaar).

Bijzonderheden

De persoon die nooit een beroep of een vak uitgeoefend heeft, moet beschouwd worden als 'zonder beroep'.

De vermelding 'zonder beroep' wordt ook gebruikt voor kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Op de volle leeftijd van 18 jaar kunnen personen die nog school lopen vragen dat de vermelding student tussen haakjes na 'zonder beroep' gezet wordt, voor zover ze voltijds les volgen in een onderwijsinrichting volgens het volledig leerplan.

De werkzoekende wordt in de registers opgenomen volgens de laatste beroepskwalificatie.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

afspraak