Adreswijziging: vertrek naar buitenland

Als u naar het buitenland verhuist moet u daarvan aangifte doen bij de dienst bevolking van de gemeente Lanaken.

Voorwaarden

De aangifte moet u doen, ten laatste de dag vóór het vertrek naar het buitenland.

Bijzonderheden

Wat heb je nodig?

- je identiteitskaart (met pin- of pukcode)

 

Indien uw vertrek vastgesteld wordt door onze diensten en indien het onmogelijk is om u op te sporen, zult u door het College van Burgemeester en Schepenen ambtshalve uit de registers worden geschrapt. Dit heeft als gevolg dat u met geen enkele administratie meer in regel bent. Ook uw identiteitskaart wordt geannuleerd.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

  • Persoonlijk bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis


afspraak