Adoptieakte

Een geboorteakte bevat alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de geboorteaangifte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Voorwaarden

Wat heb je nodig?

  • je identiteitskaart
  • eventueel een volmacht indien je een afschrift of uitreksel met vermelding van afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, je echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).

Bijzonderheden

Aflevering van een adoptieakte is gratis.

 

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

afspraak 

Uitvoeringsinstantie