Aankomstverklaring

Dit document wordt afgegeven aan de niet E.U.-vreemdeling die voor een kort verblijf (maximum drie maanden) in België wenst te blijven en niet in een plaats verblijft die onderworpen is aan de controle op de logementshuizen. De verlenging van de aankomstverklaring, die slechts drie maanden geldig is, gebeurt slechts in uitzonderlijke omstandigheden.


Voorwaarden

Wat heb je nodig? 

  • je paspoort, al dan niet voorzien van het nodige visum
  • 2 recente pasfoto's 

Bijzonderheden

De persoon die dit document in zijn bezit heeft, is niet ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Aanvraag

 Hoe kun je dit aanvragen?

- Persoonlijk bij de dienst Vreemdelingenzaken in het gemeentehuis


afspraak