Stedenbouwkundige uittreksels

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

Het uittreksel uit het plannenregister geeft u informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel en geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen, …) die van kracht zijn op één bepaald perceel. Aan deze instrumenten zijn voorschriften gekoppeld, waar u rekening dient mee te houden indien u op dit perceel een project wil realiseren.

Het uittreksel uit het vergunningenregister is een samenvatting van de gegevens over de stedenbouwkundige vergunningssituatie voor de kadastrale percelen waarover u informatie wilt.

Ook kan u hierbij vastgoedinfo aanvragen.

Persoonsgegevens / gegevens notaris

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl