Retributiereglementen

Een retributie is een vergoeding die het gemeentebestuur vraagt voor het leveren van een dienst waar u zèlf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

 

GR = Gemeenteraad        SC = Schepencollege

 

Retributie administratieve stukken (GR 04.11.2019)

- Retributie gemeentelijke diensten  (GR 29.06.2020)

- Retributie infrastructuur afdeling 'Mens' (GR 23.12.2019)

- Retributie sector onderwijs (GR 23.12.2019)

- Retributie bewonersparkeren (GR 23.12.2013)

- Retributie blauwe zone (GR 03.04.2004)

- Retributie dossierkosten (GR 02.03.2020)

- Retributie opvang loslopende dieren (GR 24.02.2011)

- Grafconcessies (GR 27.08.2009 + GR 25.06.2018)

- Diftar containers - containerpark (GR 02.03.2020)

- Retributie afdeling 'Mens' (GR 23.12.2019)

- Retributie drankautomaten (GR 27.04.2020)

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen (GR 23.12.2019)

- Retributiereglement uitbating De Krieckaert (GR 21.12.2015)

- Retributiereglement inzake deelnamegeld voor de Xmasrun (GR 28.11.2016)

 

- Gedelegeerd retributiereglement gemeentelijke basisschool Rekem (SC 24.12.2013)

- Gedelegeerd retributiereglement gemeentelijke bibliotheek Lanaken (SC 09.01.2020)

- Gedelegeerd retributiereglement Kunstkoepel, Academie Muziek en Theater (SC 05.07.2018))

- Gedelegeerd retributiereglement reserveringen en festiviteiten (SC 15.02.2018)

Gedelegeerd retributiereglement huren van apparaten en uitrusting cultureel centrum  (SC 14.08.2013)

- Gedelegeerd retributiereglement voor wat betreft diverse andere te huren materialen van de afdeling Vrije Tijd (SC 14.08.2013)

- Gedelegeerd retributiereglement op de verkoop van drank en dergelijke in het CultuurCafé van het cultureel Centrum van Lanaken (SC 14.08.2013)

- Gedelegeerd retributiereglement inzake de diensten, producten en prestaties met betrekking tot de dienst Cultuur en Erfgoed (SC 29.05.2019)

Gedelegeerd retributiereglement inzake de diensten, producten en prestaties met betrekking tot de dienst Jeugd (SC 04.07.2019)

- Gedelegeerd retributiereglement uitbating De Krieckaert (SC 24.12.2015)

Gedelegeerd retributiereglement inzake de verkoop van dranken en dergelijke op diverse locaties via drankautomaten of andere verdelers  (SC 02.04.2015)

Gedelegeerd retributiereglement inzake diensten, producten en prestaties met betrekking tot de dienst sport  (SC 03.09.2020)