AGB Gezinnen

De algemene gemeentebelasting - gezinnen (AGB-gezinnen) is een jaarlijkse belasting en is ten laste van ieder gezinshoofd dat op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente en er een woongelegenheid in gebruik heeft of zich ervan voorbehoudt. De belasting is ondeelbaar  en voor het volledige jaar verschuldigd.

De belasting wordt geheven op basis van de netto-vloeroppervlakte. De belastingplichtingen wordt een formulier toegezonden waar zij de belastbare  elementen (m²) opgeven van de woongelegenheid waar zij op 1 januari van het belastingjaar al dan niet zjin ingeschreven.

De vierkante meters die door de belastingplichtigen zijn opgegeven, blijven van toepassing tot wederroeping door de belastingplichtigen.

De basisbelasting wordt berekend op basis van de vierkante meters netto-vloeroppervlakte en wordt als volgt samengesteld:

 

Categorie in m²

van - tot en met

Bedrag in Euro

voor de ééngezinswoningen

0 - 50

110,00

51 - 100

135,00

101 - 150

155,00

151 - 200

180,00

201 - 250

200,00

251 - 300

250,00

301 - 350

320,00

351 - 400

420,00

401 - 450

525,00

451 - 500

675,00

vanaf 501

900,00

 

 

Categorie in m²

van - tot en met

Bedrag in Euro

voor de appartementen

0 - 50

110,00

51 - 100

135,00

101 - 150

180,00

151 - 200

255,00

201 - 250

350,00

251 - 300

465,00

301 - 350

600,00

vanaf 351

825,00

 

Mogelijke kortingen zijn er voor:

  • het omnio-statuut (verhoogde tegemoetkoming of wigw-korting) : € 25,00
  • gezinnen met drie of meer kinderen ten laste : € 25,00
  • gezinnen die een woning bewonen die niet aansluitbaar is op het openbaar rioleringsnet: € 37,00
  • gezinnen die een woning bewonen die niet bereikbaar is voor de ophaling van het huisvuil: € 55,00
  • ouderdom van de woning: € 12,50 (tussen 31 en 50 jaar), € 25,00 (tussen 51 en 70 jaar), 37,50 (woningen ouder dan 71 jaar)
  • de basisbelasting wordt verder verminderd met € 50,00 indien de woning eigendom is van een sociale bouwmaatschappij, die erkend is door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.

De basisbelasting wordt verhoogd met 50 % indien de woning gelegen is in het volgens het gewestplan zone voor woonparken of zone voor bijzonder groengebied en een netto-vloeroppervlakte heeft van minstens 250 m².

 

Het reglement is op de gemeenteraad van 27 april 2020  ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatie op gemeentelijke website: 6 mei 2020.