Belastingen voor burgers

Hier vindt u een overzicht van de belastingen die betrekking hebben op burgers.

AGB Gezinnen (GR 27.04.2020)

Aanvullende gemeentebelasting (GR 23.12.2019)

Opcentiemen (GR 23.12.2019)

Leegstand en verwaarlozing (GR 27.11.2017)

Inname openbaar domein (GR 23.12.2019)

Tweede verblijven (GR 27.04.2020)

Belasting  administratieve stukken, sector administratie (GR 23.12.2019)