Premies en subsidies

Voor vele investeringen of uitgaven kunt u of uw vereniging een subsidie, premie of toelage van de gemeente bekomen. Op deze pagina wordt een overzicht weergegeven van alle subsidies, premies of toelagen binnen de gemeente Lanaken.
 

Klik op onderstaande knoppen voor het gewenste onderwerp: 

 

Wonen

GEMEENTELIJKE PREMIE DUURZAAM WONEN

Bent u eigenaar van een leegstaande woning die al eens bewoond werd vóór 01/01/2006 en momenteel langer dan 6 maanden leegstaat, dan heeft u recht op de gemeentelijke premie duurzaam wonen.

 

WONINGAANPASSINGSPREMIE

Premie voor het aanpassen van de woning aan senioren. Er is een premie van de Vlaamse overheid, de provincie en van de gemeente.
U kan de gemeentelijke premie aanvragen van zodra u van de Vlaamse overheid een bevestiging heeft gekregen van de uitbetaling van de Vlaamse premie.

 

AANLEG GESCHEIDEN AFVOERSYSTEEM

Wanneer u bij een bestaande particuliere woning overgaat tot aanleg van een gescheiden afwatering van hemel- en afvalwater kunt u hiervoor een premie krijgen. Vanwege Infrax wordt forfaitair een premie van € 200 uitbetaald voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem, aangevuld tot 50% van de voorgelegde facturen met een maximum van € 200. De gemeente kent bijkomend een premie toe die als volgt bepaald wordt: de helft van de investeringskost min de premie van Infrax, met een minimum van € 300 en een maximum van € 500.

 

Buiten de gemeentelijke subsidieregeling kunt u ook op provinciaal, Vlaams of federaal vlak subsidies bekomen.

Meer informatie kunt u vinden op onderstaande websites:

www.premiezoeker.be

www.infrax.be

www.energiesparen.be

www.wonenvlaanderen.be

  

 

Leefmilieu

PREMIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

Gemeentelijke premie voor de aanleg en het onderhoud van landschappelijk waardevolle punt-, lijn- en vlakvormige landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen, knotbomen, poelen en boomgaarden).


WERING VAN WOLVEN

U kan bij het Agentschap Natuur en Bos een subsidie aanvragen om uw bestaande omheining te verbeteren in functie van het weren van de wolf.

 

ENERGIESCANS

De gemeente wil haar kmo’s, retailers en landbouwbedrijven stimuleren voor het uitvoeren van een energiescan.

 

 

Veiligheid

INBRAAKBEVEILIGING

Gemeentelijke premie voor inbraakbeveiliging van de woning

 

 

Sport

Voor activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.

 

ONDERSTEUNING AAN SPORTVERENIGINGEN

Indien de werken of de uitgaven een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kwaliteit en het onderhoud van de sportaccommodatie.

 

JUBILERENDE VERENIGINGEN

In het jaar dat een vereniging van de gemeente Lanaken haar 25 – 50 – 75 en 100-jarig bestaan viert en vanaf 100 jaar de vieringen per 25 jaar kan ze aanspraak maken op een bedrag van € 250 voor tussenkomst in de receptiekosten.

 

DRANKFACTUUR

Verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad van Lanaken kunnen voor de organisatie van een activiteit in en rond een ontmoetingscentrum, buurthuis of cultureel centrum en een gemeentelijke sporthal een korting op de drankfactuur ontvangen.

Aanvraagformulier

Reglement 

 

Verenigingen die van een subsidie willen genieten dienen door de gemeente erkend te zijn. Lid zijn van de sportraad is geen vereiste. 

 

Cultuur 

 ERKENDE HARMONIES, FANFARES EN DRUMBANDS

Het gemeentebestuur heeft op basis van historiciteit per deelgemeente één harmonie of fanfare erkend. Deze erkende muziekverenigingen kunnen mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een subsidie. 

Aanvraagformulier

Reglement 

 

AMATEURMUZIEKVERENIGINGEN

Een amateurmuziekvereniging met een minimale bezetting van 20 muzikanten kan aanspraak maken op een tussenkomst voor geleverde prestaties op vraag van het gemeentebestuur. 

Aanvraagformulier

Reglement 

 

BIJZONDERE EN VERNIEUWENDE PROJECTEN

Subsidie voor cultureel vernieuwende projecten met een openbaar karakter die plaatsvinden in Lanaken. 

Aanvraagformulier

Reglement

 

TUSSENKOMST IN WERKINGSKOSTEN VORMENDE ACTIVITEITEN

Verenigingen kunnen aanspraak maken op een financiële tussenkomst als bijdrage in de lesgevers-, sprekerskosten voor het organiseren van workshops en vormingsactiviteiten.  

Aanvraagformulier

Reglement

 

TUSSENKOMST INSCHRIJVINGSGELD BEGELEIDERSVORMING

Bestuursleden die een vormingscursus volgen in functie van de vereniging kunnen aanspraak maken op een financiële tussenkomst voor het inschrijvingsgeld. 

Aanvraagformulier

Reglement begeleidersvorming

 

JUBILERENDE VERENIGINGEN

In het jaar dat een vereniging van de gemeente Lanaken haar 25 – 50 – 75 en 100-jarig bestaan viert, en vanaf 100 jaar de vieringen per 25 jaar, evenals verenigingen die een veelvoud van 10 jaar vieren vanaf het 60-jarig bestaan, kunnen aanspraak maken op een bedrag van € 250 voor tussenkomst in de receptiekosten. Voor de carnavalsverenigingen is dit het jaar waarin deze haar 3x11 of  5x11 jarig bestaan vieren. 

Reglement toelage jubilerende verenigingen

Reglement toelage jubilerende carnavalsverenigingen

 

BUURT- EN STRAATFEESTEN

Het reglement ‘Buurt- en straatfeesten’ voorziet in een financiële tussenkomst voor straat- en buurtfeesten. 

Aanvraagformulier

Reglement 

 

DRANKFACTUUR

Verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad van Lanaken kunnen voor de organisatie van een activiteit in en rond een ontmoetingscentrum, buurthuis of cultureel centrum en een gemeentelijke sporthal een korting op de drankfactuur ontvangen.

Aanvraagformulier

Reglement 

 

PROFANE KOREN

Deze subsidie heeft tot doel de activiteiten van de koren en hun inspanningen voor het culturele leven in Lanaken te waarderen en te stimuleren.

Aanvraagformulier

Reglement