Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW is samengesteld uit de burgemeester, 5 schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en de algemeen directeur. Het college en vast bureau komen elke donderdag in besloten vergadering bijeen.

Het college van Burgemeester en Schepenen:

  • is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente
  • bereidt de zittingen van de gemeenteraad voor
  • voert de beslissingen uit die genomen zijn door de gemeenteraad


Het Vast Bureau is opgericht binnen de OCMW-raad en:

  • is verantwoordelijk voor het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur
  • neemt beslissingen over personeelszaken
  • beheert het patrimonium
  • neemt beslissingen over de aanvragen van individuele hulpverlening
     

Schepencollege gemeente Lanaken

 

Burgemeester
 

Marino Keulen

Marino Keulen
Open VLD

Dassenpad 2
3620 Lanaken
T 089 711 721

marino.keulen@lanaken.be

Bevoegdheden
Algemeen beleid * Politie en veiligheid  * Bevolking en burgerlijke stand * Brandweer, brandpreventie en rampenplanning * Erediensten en kerkfabrieken * Interne preventie * Grensoverschrijdende samenwerking * Financiën en begroting * GAS-beleid en handhaving


 

Schepenen


Astrid Puts

Astrid Puts
Open VLD

Strodorp 25
3620 Lanaken
T 0477 639 934
astrid.puts@lanaken.be

Bevoegdheden

Economie * Industrie * Middenstand, markten en kermissen * Jeugd * Juridische zaken * Bibliotheek * Erfgoed * Voorzitter AGB


 

Christel Gorissen
Christel Gorissen
SP.a - Groen

Pastoor Houbenplein 24
3620 Lanaken

M 0498 112 033
christel.gorissen@lanaken.be

Bevoegdheden

Leefmilieu, duurzaamheid en natuurbehoud * Bosbeheer en landbouw * Dierenwelzijn * Energie * Klimaatactie * Ontwikkelingssamenwerking * Integratie en inburgering * Bestrijding van kansarmoede * Kinderwelzijn * Kinderopvang * Huis van het Kind * Lanaken Preventief Gezond * Flankerend Onderwijsbeleid * Gelijke Kansen


 

Sofie Martens
Sofie Martens
Open VLD

Berenhofstraat 13/1
3620 Lanaken
M 0498 638 592
sofie.martens@lanaken.be

Bevoegdheden

Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning * Wonen en huisvesting * Mobiliteit en verkeer * Communicatie, participatie en inspraak * ICT & E-loket * Toerisme * Gezin en gezondheidszorg


 

Peter Verheyen
Peter Verheyen
Open VLD

Ladderstraat 39
3620 Lanaken
T 089 712 409
M 0479 214 683
peter.verheyen@lanaken.be

Bevoegdheden

Openbare werken en technische dienst * Patrimonium, bestemming, onderhoud en gebruik gemeentelijke gebouwen * Grondbeleid * Nutsvoorzieningen * Containerpark * Begraafplaatsen


 

Jolein Martens

Jolein Martens
Open VLD

Bergstraat 32
3620 Lanaken
M 0478 344 348
jolein.martens@lanaken.be

Bevoegdheden

Personeel * Sport * Cultuur * Evenementen * Onderwijs * Academie voor muziek en theater

 

 

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
 

Michel Stevens

Michel Stevens
SP.a - Groen

A.G. Bellstraat 35
3620 Lanaken
M 0476 494 567
michel.stevens@lanaken.be

Bevoegdheden

Lokaal dienstencentrum * Senioren * Gehandicaptenbeleid * Sociale economie en Wijkwerken * Sociale huisvesting * Bestrijding van sociale fraude

 

 

Algemeen directeur

 

William Vancleynenbreugel

William Vancleynenbreugel

Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
T 089 730 747
william.vancleynenbreugel@lanaken.be