Tweede verblijven

Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de tweede verblijven, ongeacht het feit of ze al dan niet op de kadastrale legger zijn ingeschreven. Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar die door hen voor bewoning kan worden gebruikt.

Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes, caravans die al dan niet op een vaste plaats (jaarplaats of seizoensplaats) staan en alle andere vaste woongelegenheden.

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar die door hen voor bewoning kan worden gebruikt.­ 

Volgende tarieven zijn  van toepassing voor de zones voorzien voor verblijfsparken in een goedgekeurd gewestplan :

  • 185,00 EUR per jaar per tweede verblijf voor de caravans die binnen zones voorzien voor verblijfsparken in een goedgekeurd gewestplan staan;­ 
  • 225,00 EUR per jaar per tweede verblijf voor alle onder artikel 2 vermelde woongelegenheden, die gelegen zijn in zones voorzien voor verblijfsparken in het goedgekeurd Gewestplan, met uitzondering van de caravans;­ 
  • 90,00 EUR per jaar per tweede verblijf die binnen zones voorzien voor verblijfsparken in een goedgekeurd gewestplan staan en die gebruikt worden door studenten die ingeschreven zijn in een erkende onderwijsinstelling van voltijds dagonderwijs; 

De belasting  is verschuldigd door  de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf of die houder is van het zakelijk recht van het tweede verblijf en erover kan beschikken ongeacht of hij het al dan niet gebruikt. 

 

 

 

Volgende tarieven zijn van toepassing voor de tweede verblijven die elders gelegen zijn dan binnen de zones voorzien voor verblijfsparken in een goedgekeurd gewestplan: 

 

  • 570,00 EUR per jaar per tweede verblijf voor alle andere tweede verblijven. 
  • 90,00 EUR per jaar per tweede verblijf indien het tweede verblijf gebruikt wordt door studenten die ingeschreven zijn in een erkende onderwijsinstelling van voltijds dagonderwijs.
LET OP : Het tarief van 570,00 EUR voor de andere tweede verblijven - zoals hierboven vermeld - zal vanaf aanslagjaar 2021 verhoogd worden naar 900,00 EUR.

 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar niet op het adres van het tweede verblijf in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister (of wachtregister) van de gemeente Lanaken is ingeschreven als hoofdverblijf, en op 1 januari van het aanslagjaar als huurder of gebruiker over het tweede verblijf beschikt

 

Het reglement is op de gemeenteraad van 27 april 2020  ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatie op gemeentelijke website: 6 mei 2020.