Administratieve stukken

Dit reglement heeft betrekking op de tarieven van de administratieve stukken, sector administratie.

De tarieven zijn als volgt ingedeeld : 

- kosten voor aflevering van identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen

- duplicaat van een trouwboekje

- verschillende vergunningen en plannen.

 

Het reglement is op de gemeenteraad van 21 december 2020 goedgekeurd.

Publicatie op de gemeentelijke website : 28 december 2020.

 

Klik rechts in 'Reglement' voor het volledige reglement.