AGB Gezinnen

De algemene gemeentebelasting - gezinnen (AGB-gezinnen) is een jaarlijkse belasting en is ten laste van ieder gezinshoofd dat op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente en er een woongelegenheid in gebruik heeft of zich ervan voorbehoudt. De belasting is ondeelbaar  en voor het volledige jaar verschuldigd.

De belasting wordt geheven op basis van de netto-vloeroppervlakte. De belastingplichtigen wordt een formulier toegezonden waar zij de belastbare  elementen (m²) opgeven van de woongelegenheid waar zij op 1 januari van het belastingjaar al dan niet zijn ingeschreven.

De vierkante meters die door de belastingplichtigen zijn opgegeven, blijven van toepassing tot weder-roeping door de belastingplichtigen.

De basisbelasting wordt berekend op basis van de vierkante meters netto-vloeroppervlakte en wordt als volgt samengesteld:

 

Voor de één-gezinswoningen :

 

Categorie in m²

Tarief

 

Van – tot en met -

(euro)

1

0 – 50

55

2

51 - 100

80

3

101 – 150

100

4

151 – 200

125

5

201 – 250

145

6

251 – 300

195

7

301 – 350

265

8

351 – 400

365

9

401 – 450

470

10

451 – 500

620

11

Vanaf 501

845

 

Voor de appartementen : 

 

Categorie in m²

Tarief

 

Van – tot en met -

(euro)

1

0 – 50

55

2

51 - 100

80

3

101 – 150

125

4

151 – 200

200

5

201 – 250

295

6

251 – 300

410

7

301 – 350

545

8

Vanaf 351

770

 

Mogelijke kortingen zijn er voor:

  • gezinnen met het statuut verhoogde tegemoetkoming (VT) : € 45,00
  • gezinnen met een mindervalide persoon EN het statuut VT : € 60,00
  • gezinnen met één of meerder kind(eren) ten laste : € 35,00 per kind ten laste
  • gezinnen die een woning bewonen die niet aansluitbaar is op het openbaar rioleringsnet: € 37,00
  • de basisbelasting wordt verder verminderd met € 50,00 indien de woning eigendom is van een sociale bouwmaatschappij, die erkend is door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.

De basisbelasting wordt verhoogd met 50 % indien de woning gelegen is in het volgens het gewestplan zone voor woonparken of zone voor bijzonder groengebied en een netto-vloeroppervlakte heeft van minstens 250 m².

 

Het reglement is op de gemeenteraad van 21 december 2020  ter goedkeuring voorgelegd.
Publicatie op de gemeentelijke website : 28 december 2020