Belastingen voor burgers

Hier vindt u een overzicht van de belastingen die betrekking hebben op burgers.

Administratieve stukken, sector administratie (GR 21.12.2020)

Afvalstoffen en contantbetaling inzameling afval - Directe inning (GR 26.10.2020)

AGB Gezinnen (GR 21.12.2020)

Aanvullende gemeentebelasting (GR 23.12.2019)

Opcentiemen (GR 23.12.2019)

Leegstand en verwaarlozing (GR 21.12.2020)

Inname openbaar domein (GR 21.12.2020)

Tweede verblijven (GR 27.04.2020)