Inname openbaar domein

In onze gemeente wordt een belasting geheven op de inname van het openbaar domein. De belasting is solidair verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt en door degene voor wiens rekening het openbaar domein in gebruik wordt genomen. Vóór de ingebruikname van het openbaar domein dient een vergunning aangevraagd en afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van de reglementering terzake van kracht.

Voor een aanvraag inname openbaar domein kunt u hier terecht.

 

Het reglement is op de gemeenteraad van 21 december 2020  ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatie op gemeentelijke website: 28 december 2020.

 

Klik rechts in 'Reglement' voor het volledige reglement.