Afvalstoffen en contantbetaling inzameling afval - Directe inning

Tijdens de zitting van 26 oktober 2020 heeft de gemeenteraad besloten om

  • het recyclagepark  (RP) over te dragen aan Limburg.net en
  •  tegelijkertijd op 1 januari 2021 in te stappen in de directe inning van Limburg.net.

 

Recyclagepark (RP)

Het containerpark (= RP) van Lanaken is verouderd. Er moeten dringend uitgebreide aanpassingen en renovaties uitgevoerd om aan de huidige normen van een RP te voldoen.

De moderne parken van Limburg.net hebben onder andere verzonken containers en zijn veel veiliger en gebruiksvriendelijker.

Een ander probleem dat zich bij zo’n renovatie stelt, is dat het RP lange tijd zou gesloten worden. Uit de ervaringen bij Limburg.net zou dit al snel een 9 maanden duren. Gedurende deze periode  zouden dan elders alternatieven moeten worden voorzien.

Bij een overdracht van het park aan Limburg.net kunnen de inwoners met hun afval naar de andere containerparken in de buurt gaan.  Maasmechelen, Bilzen,   Riemst  en Genk komen hiervoor in aanmerking.  Dit is een aanvaardbaar alternatief voor de maanden dat het park wegens renovatie zou moeten sluiten.

Omdat de gemeente Lanaken sedert 2014 de tarieven van Limburg.net hanteert, blijven bij een overdracht van het RP de tarieven dezelfde.

Op het RP krijgen gezinnen net als voorheen een tegoed in kilo’s voor het gratis afleveren van bepaalde fracties. De tegoeden volstaan ruimschoots voor wie normale hoeveelheden afval naar het park brengt. Dit zijn de afvalfracties waarvoor bepaalde quota zijn voorzien, namelijk zuiver bouwpuin (1000 kg/gezin), tuinafval (400 kg/gezin en asbest (600 kg/ gezin).

Alle  recycleerbare fracties en fracties waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, kunnen gratis worden afgeleverd.

Voor andere afvalfracties wordt een verwerkingskost per kilo aangerekend. Dat is o.a. het geval voor grofvuil, hout en grond.

 

Directe inning

Hoe wordt het bedrag berekend?

 

VASTE KOST

Het tegoed waar elk gezin recht op heeft, werd berekend op basis van een gemiddeld gebruik en in de loop van de jaren bijgepast.

Er is naar gestreefd om niet teveel kilogram aan te rekenen, maar jammer genoeg kan enkel gerekend worden met gemiddelden en niet vanuit de personen die het minste afval aanbieden. Het probleem is immers dat heel wat burgers (zo’n 8 tot 10%) nooit huisvuil aanbieden. Dit kan niet, iedereen heeft immers huisvuil, hoe goed men ook sorteert. Deze burgers zullen in het nieuwe systeem, waar iedere burger een afvalfactuur krijgt, voortaan ook moeten meebetalen. Op deze manier proberen we de misbruiken (sluikstorten, afval dumpen in allerhande containers die daar niet geschikt voor zijn, …)  uit het systeem te halen om de afvalfactuur ook op termijn betaalbaar te houden.

Daarnaast werd er ook rekening mee gehouden dat elke burger zich op regelmatige basis moet kunnen ontdoen van zijn afval. In het containersysteem werd hierbij rekening gehouden met 1 ophaalbeurt per maand. De gemeente (en bijgevolg Limburg.net) moet er immers ook over waken om aan haar taak van openbare reinheid te voldoen.

Of je nu veel of weinig afval produceert, een groot deel van de vaste kosten van Limburg.net blijven hetzelfde. Deze vaste kosten zijn er vanaf de eerste kg afval ... vandaar dat de vaste kosten gelijk verdeeld worden over alle gezinnen.

  • De vaste kost per gezin is voor de jaren 2021 – 2028 vastgesteld op € 123,50

 

PERSOONSGEBONDEN KOST

Afhankelijk van de grootte van een gezin wordt er een aantal kilogram afval vooraf aangerekend. Het aantal kilogram bedraagt  voor een gezin van :

1 persoon   :  60 kg (60 kg per persoon)

2 personen : 120 kg (60 kg per persoon)

3 personen : 150 kg (50 kg per persoon)

4 of meer personen : 180 kg (45 kg per persoon)

Dit houdt in dat men per gezin sowieso minstens deze kilogrammen  en 12 ledigingen MOET betalen, ook al komt men niet aan die aantallen. Het reglement voorziet wel een overdracht van de niet opgebruikte kilo’s naar het volgend jaar, indien men minstens één keer in het voorgaande jaar zijn container heeft aangeboden.

Aangezien

  • een kilo afval aangerekend wordt aan € 0,18
  • een aanbieding van de container aangerekend wordt  aan € 0,70 per aanbieding
  • een vaste bijdrage gevraagd wordt van € 123,50

komt men tot de volgende bedragen per gezinsgrootte :

 

Gezinsgrootte

Vaste kost

minimum kilo

bedrag kilo's afval

12 aanbiedingen grijze container

te betalen bedrag

1 persoon

€ 123,50

60

€ 10,80

€ 8,40

€ 142,70

2 personen

€ 123,50

120

€ 21,60

€ 8,40

€ 153,50

3 personen

€ 123,50

150

€ 27,00

€ 8,40

€ 158,90

4 of meer personen

€ 123,50

180

€ 32,40

€ 8,40

€ 164,30

 

Het reglement is op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 goedgkeurd.

Publicatie op de gemeentelijke website : 5 november 2020.

 

Klik rechts in 'Reglement' voor het volledige reglement.