Aanplakborden

Dit reglement heeft betrekking op de belasting die wordt geheven op de aanplakborden geplaatst op het grondgebied van de gemeente Lanaken langs de openbare weg of op een plaats zichtbaar van op de openbare weg.

Onder aanplakborden wordt verstaan: elke constructie in onverschillig welk materiaal, geplaatst langs de openbare weg, of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, en groter dan één vierkante meter.

Worden gelijkgesteld met genoemde borden: de muren of gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen.

Worden eveneens gelijkgesteld met voornoemde borden, de oppervlakken of gedeelten van oppervlakken van verplaatsbare aanhangwagens en van spandoeken die gebruikt worden om er reclame op aan te brengen en die naast de openbare weg geplaatst worden op meer dan 20 meter afstand van het handelshuis waarvoor reclame wordt gemaakt.

Het tarief is als volgt:

  • € 19,00 per m² per half jaar voor de aanplakborden, muren en omheiningen

Het reglement is op de gemeenteraad van 27 april 2020  ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatie op gemeentelijke website: 6 mei 2020.