AGB Bedrijven

De algemene gemeentebelasting Bedrijven (A.G.B.-bedrijven) is ten laste van de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het belastingjaar (= dienstjaar) als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente

  • een landbouw- , tuinbouw-, bosbouw- of veeteeltbedrijf exploiteren.
  • een industriële, nijverheids-, handels-, commerciële, dienstverlenende activiteit voeren of een vrij beroep of zelfstandige activiteit uitoefenen of optreden als zelfstandig vertegenwoordiger, makelaar, reiziger of gerant.

en is verschuldigd per vestiging. Onder vestiging wordt verstaan, het door een belastingplichtige gebruikte of tot zijn gebruik voorbehouden

a) gebouwd onroerend goed of gedeelte daarvan

b) geografisch geheel van onroerende goederen waarvoor eenzelfde, al dan niet, wettelijk verplichte exploitatievergunning vereist is

Iedereen die houder is van een ondernemingsnummer wordt beschouwd al een beoefenaar van een belastbare activiteit.

Enkel de vestigingen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Lanaken vallen onder deze belasting AGB-Bedrijven.

De belasting wordt geheven op basis van de som van de totale bebouwde of overdekte oppervlakte op de verschillende niveaus samen die voor de economische activiteit kunnen worden gebruikt en anderzijds het vermogen van motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn inrichting gebruikt.

De belastingplichtingen wordt een formulier toegezonden waar zij de belastbare  elementen dienen op te geven. Deze blijven van toepassing tot wederroeping door de belastingplichtige. Indien zich ten opzichte van het vorige belastingjaar wijzigingen voordoen in de overdekte oppervlakten of het vermogen van motoren, dienen deze wijzigingen spontaan aangegeven bij het gemeentebestuur.

De basisbelasting wordt als volgt samengesteld:

Oppervlakte in m²

van - tot en met

Bedrag in Euro

0 - 50

117,00

51 - 75

162,00

76 - 100

216,00

101 - 125

270,00

126 - 150

324,00

151 - 175

378,00

176 - 200

432,00

201 - 225

486,00

226 - 250

540,00

251 - 300

630,00

301 - 350

720,00

351 - 400

810,00

401 - 450

900,00

451 - 500

990,00

501 - 600

1.080,00

601 - 700

1.170,00

701 - 800

1.260,00

801 - 900

1.350,00

901 - 1000

1.440,00

 

De aanslagvoet voor het vermogen van motoren wordt vastgesteld op € 7,50 per KW, doch de eerste 100 KW zijn vrijgesteld.

 

Het reglement is op de gemeenteraad van 27 april 2020  ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatie op gemeentelijke website: 6 mei 2020.