Belastingen voor bedrijven

Hier vindt u een overzicht van de belastingen die betrekking hebben op bedrijven.

Aanplakborden (GR 27.04.2020)

Afvalstoffen en contantbetaling inzameling afval - Directe inning (GR 26.10.2020)

AGB Bedrijven (GR 27.04.2020)

Centrumversterkende bijdrage (GR 24.02.2014 + GR 27.06.2016)

Dragende verticale constructies en zendmasten (GR 29.06.2020)

Inname openbaar domein (GR 21.12.2020)

Kampeerterreinen (GR 27.04.2020)

Nachtvergunningen (GR 27.04.2020)

Nachtwinkels (GR 27.04.2020)

Noodreglement (GR 25.05.2020)

Omslagbelasting papierfabrieken (GR 28.01.2019)

Omslagbelasting steenfabrieken (GR 27.04.2020)

Opcentiemen (GR 18.12.2017)

Paarden (GR 27.04.2020)

Schroot (GR 20.12.2007)

Sluikstorten (GR 22.12.2014)

Standplaatsen op de kermissen (GR 27.04.2020)

Toeristische logies (GR 21.12.2020)

Verblijfsbelasting (GR 27.04.2020)

Vertoningen en vermakelijkheden (Intrekking op GR 23.12.2010)