Afwaskosten herbruikbare bekers recupereren

Inhoud

Voor het reinigen van de bekers rekent Limburg.net 0,08 euro aan. Deze kosten zijn ten laste van de organisator. De organisator kan dankzij een financiële tussenkomst van de gemeente, onder de vorm van een toelage, een deel van de afwaskosten recupereren.

De subsidie bedraagt € 0,08 per beker, met een maximum van € 400,00 per evenement.

Indien niet al het ontleend materiaal terugbezorgd wordt of indien het beschadigd is, worden bijkomende kosten in rekening gebracht.

Voorwaarden

De toelage wordt maximaal 30 dagen na het evenement aangevraagd

De aanvraag moet zowel de factuur van Limburg.net als een betalingsbewijs bevatten. De toelage wordt op het einde van het kwartaal, waarin de aanvraag wordt ingediend, uitbetaald.

Procedure

Subsidie aanvragen

Naar top