Afwaskosten herbruikbare recipiënten recupereren

Inhoud

De afwaskosten zijn ten laste van de organisator. De organisator kan dankzij een financiële tussenkomst van de gemeente, onder de vorm van een toelage, een deel van de afwaskosten recupereren.

De subsidie bedraagt € 0,08 per recipiënt, met een maximum van € 400,00 per evenement.

Indien niet al het ontleend materiaal terugbezorgd wordt of indien het beschadigd is, worden bijkomende kosten in rekening gebracht.

Voorwaarden

De toelage wordt maximaal 30 dagen na het evenement aangevraagd.

De aanvraag moet zowel de factuur als een betalingsbewijs bevatten. Op de factuur moet het type recipiënt, de eenheidsprijs en het aantal ontleende stuks vermeld staan. De toelage wordt op het einde van het kwartaal, waarin de aanvraag wordt ingediend, uitbetaald.

Procedure

Subsidie aanvragen

Naar top