Vastgoedinlichtingen

Wat?

Bij aan- of verkoop van een woning of perceel dient in functie van de informatieverplichtingen te aanzien van kopers van deze woning of perceel er door de instrumenterende notaris of vastgoedmakelaar nagegaan te worden of er voor deze woning of op dit perceel stedenbouwkundige vergunningen zijn afgeleverd, of er vastgestelde bouwovertredingen zijn of er rechten van voorkoop zijn vastgelegd,  of er milieuvergunningen zijn afgeleverd, …. De inlichtingen die grotendeels terug te vinden zijn in het vergunningenregister worden door het gemeentebestuur verstrekt.

 

Juridische grondslag.    

Vanaf 1 september 2009 is de Vlaamse Codex R.O in werking. Die vervangt het decreet van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.    

 

Procedure?

Aanvragen worden per post overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1 te 3620 Lanaken ofwel via e-loket.

 

Meer info? 

Voor meer info kan U terecht aan de balie van de dienst R.O op het gemeentehuis..

Voor een digitale versie van een voorbeeld van het aanvraagformulier kan U terecht op de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: http://www.vvsg.be