Stage bij gemeentebestuur

Je kunt bij de gemeente Lanaken een aanvraag indienen om een onbezoldigde stage te lopen in het kader van een erkende opleiding.

Je schrijft een brief of een mail aan de dienst waar je stage wenst te doen of aan de personeelsdienst. De dienst bekijkt uw aanvraag en stelt het dossier samen.  Wij bekijken hierbij de praktische haalbaarheid van de stage en de educatieve waarde voor de stagiair. Je aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Je kunt in principe terecht bij elke dienst van de gemeente Lanaken. Van zodra je dossier voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen krijg je binnen de 3 weken een antwoord.