Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestaand, waarin voor het grondgebied van de gemeente volgende gegevens zijn opgenomen:

  • de grafische plannen zoals gewestplan, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften
  • de vigerende plannen met aanduiding van voorkooprecht
  • de percelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een planologische bestemmingswijziging die kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding
  • de rooilijnplannen
  • de onteigeningsplannen

Het ontwerp van plannenregister is raadpleegbaar aan de balie van de dienst R.O.