Personenbelasting

Aanvullende belasting op de personenbelasting.

De aanvullende belasting op de personenbelasting deze bedraagt in onze gemeente 6,9 %. De berekening, inning en doorstorting naar de gemeentekas gebeurt door de federale administratie van de directe belastingen.

 

Particulieren Hasselt - Beheer team 5
Jaarbeurslaan 27
3600 GENK
T 025 752 170
E-mail : p.hasselt.team5@minfin.fed.be 
Openingsuren : elke werkdag van 9u tot 12u
(behalve in juni van 9u tot 15u)

Algemene informatie directe belastingen
FOD Financiën: www.minfin.fgov.be
T 025 725 757 (van 8u tot 17u)

 

Heeft u een vraag?

  • Raadpleeg de FAQ van FOD Financiën op www.fin.belgium.be
  • Contacteer het Contact center van FOD Financiën, via het formulier online of op 0257 257 57 (normaal tarief - elke dag beschikbaar van 8u tot 17u).
U kunt terecht in om het even welke locatie, ook buiten uw regio. Zie de volledige lijst op www.fin.belgium.be
 
Opgelet: u moet uw identiteitskaart meebrengen. Komt u voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht.
 
Uw aangifte nog niet ontvangen? U hoeft niet langer te wachten, de experten van FOD Financiën kunnen u al helpen.