Ombudsdienst

Bij de ombudsdienst kan men terecht voor het indienen van meldingen en klachten.

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Melding

Via een melding kunt u een bepaalde tekortkoming in het functioneren van de gemeente signaleren, zonder dat u ontevreden ben over het optreden van de gemeente. Bijvoorbeeld: een eerste melding van een gat in het wegdek, verzakte stoeptegels, …

Klacht

Bent u ontevreden over onze dienstverlening - moet u te lang wachten op een beslissing -voelt u zich onheus behandeld - stelt u het waarom van een beslissing in vraag -ontvangt u geen antwoord – is iets niet uitgevoerd dat u gevraagd heeft – dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij de ombudsdienst. Bijvoorbeeld: een burger stuurt een brief naar het gemeentehuis met de vraag om hem informatie te bezorgen over huisvestingspremies. Hij krijgt echter geen reactie op zijn brief en uit zijn ongenoegen hierover.

 

Wat aanzien we niet als een klacht en behandelen we niet als klacht?
 • wanneer het geen klacht betreft maar een melding, een vraag, een suggestie, een petitie, een beroep, een bezwaar
 • klachten over het algemeen beleid van de gemeente Lanaken
 • klachten waarvoor al een gerechtelijke of administratieve procedure hangende is
 • klachten, die al eens eerder behandeld werden
 • klachten, die gebaseerd zijn op feiten van meer dan één jaar oud
 • klachten waarbij niet alle beroepsprocedures zijn aangewend
 • klachten, die kennelijk ongegrond zijn
 • klachten waarbij de klager geen belang kan aantonen
 • anonieme klachten
 • klachten over regelgeving
 • klachten, die niet betrekking hebben op de lokale overheid, zijnde de gemeente
 
Hoe dien je een melding/klacht in?
 • Je kan je melding/klacht formuleren via: het e-loket
 • via brief
 • telefonisch
 • of mondeling.

Tevens kunt u een melding indienen via het meldingsformulier dat staat in het gemeentelijk informatieblad Attent.