Kienen

Het schepencollege van Lanaken laat het georganiseerd kienen toe volgens de huidige reglementering. Deze kienavonden gaan wekelijks door op dinsdagavond in het Ontmoetingscentrum "Jeugdpark" te Smeermaas.

Doch het kienen kan slechts ontplooien dankzij de verenigingen van onze gemeente, daar er wordt gekiend op naam van een erkende vereniging, en hiervoor door het Schepencollege een vergunning wordt afgeleverd.

Praktisch betekent dit het volgende voor uw vereniging.  U stelt zich kandidaat om een kienavond te organiseren door bijgevoegd contract terug te bezorgen aan de Dienst Festiviteiten & Reservaties gelegen in het Vrijetijdsinfpont te  Lanaken (Aan de Engelse Hof 10/4).  Een belangrijk onderdeel van de kienactiviteit is de buffetuitbating.

Dit houdt organisatorisch het volgende in:

  • U doet de bestelling bij drankleverancier Drankenhandel Poesen bvba, Schutterijstraat 4 te 3740 Bilzen - Tel. 089 412 272 of drankhal.poesen@skynet.be (verplicht)
  • U zorgt voor aan- en verkoop van mogelijke eetwaren ( bv. Vla, hot-dog, soep, belegde broodjes … ).
  • U zorgt voor de koffie, melk en suiker  of filters (perculator is aanwezig).
  • U zorgt voor vuilniszakken, afwasmiddel, keukenhanddoeken, wisselgeld.
  • U zorgt voor de buffetuitbating en voor de bediening in de zaal.
  • U zorgt vanzelfsprekend voor de betaling van de leveranciers van dranken en eetwaren. De totale buffetopbrengst is dus ten bate van uw vereniging.

P.S.: De verenigingsverantwoordelijken erkennen kennis te hebben van het huishoudelijk reglement van de VZW Cultuur bijzonder artikel 26 inzake de poetsverplichting.  Aan het einde van de kienavond dient u de zaal op te ruimen en borstelschoon achter te laten. Het is tevens wenselijk om veertien dagen voorafgaand aan de toegewezen kienavond, te gaan kijken op dinsdagavond (omstreeks 21 uur) voor de gang van zaken (bestellingsaantallen, inzet van aantal medewerkers, hoe gaan we best te werk enz.).

Mocht u nog vragen hebben omtrent het organiseren van een kienavond dan kan u contact opnemen met de Dienst Festiviteiten & Reservaties – afdeling Vrije Tijd - Vrijetijdsinfopunt, Aan de Engelse Hof 10/4 te Lanaken, 089 739 850vrijetijdsinfopunt@lanaken.be