Jobstudent bij gemeentebestuur

Het gemeentebestuur werkt vooral in de zomerperiode, op diverse diensten met jobstudenten. Als jobstudent kan je bijvoorbeeld worden ingezet in de speelpleinwerking, een organisatie van onze dienst jeugd.  Hieraan gaat een aparte selectieprocedure vooraf.  Deze wordt altijd in het begin van een nieuw jaar georganiseerd. Ook op andere gemeentelijke diensten, worden er in de zomerperiode jobstudenten ingezet.  Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt elk jaar in de loop van de maand april het aantal functies.

Je kan een studentenjob aannemen als je

  • 16 jaar bent en naar school gaat of 15 jaar bent, alle dagen naar school gaat en twee jaar secundair onderwijs achter de rug hebt
  • deeltijds onderwijs volgt en alleen kinderbijslag ontvangt, d.w.z.dat je geen deeltijdse job en geen leercontract hebt (let op: je kan alleen als jobstudent werken tijdens de schoolvakanties!)
  • niet meer leerplichtig bent (dus ouder dan 18 jaar bent), maar wel nog naar school gaat
     

Je kan niet als jobstudent werken als je meer dan zes maanden per jaar werkt of als je ingeschreven bent in een avondschool, als je onderwijs met beperkt leerplan volgt (max. 15 uren per week) of als stagiair in het kader van je opleiding.

Voor algemene informatie over studentenarbeid :

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel - 02/233.41.11

 

Jobwerking

Dr. Colenstraat 7 - 8400 Oostende - 059/55.25.25