Bomen van de buren

De herfst is in het land en het is stilaan tijd om de tuin winterklaar te maken…gras wordt nog een laatste maal afgedaan, afgevallen bladeren worden regelmatig bijeengeharkt en bomen worden gesnoeid of gerooid. Uiteindelijk ligt jouw tuin er dan piekfijn bij, maar jouw gebuur heeft niet bepaald groene vingers. De overhangende takken nemen het zonlicht weg en bovendien vallen de bladeren van zijn bomen in jouw tuin. Wat moet je dan doen?

TakkenDan is het eerst aangeraden om de artikelen 35 en 37 van het Veldwetboek van 1887 eens te raadplegen. Artikel 35 maakt een onderscheid tussen hoogstammige bomen en andere bomen en levende hagen. Hoogstammige bomen dienen op minstens 2 meter van de perceelsgrens te worden aangeplant. Andere bomen en levende hagen moeten op een afstand van minstens een halve meter worden geplant. De wet geeft geen definitie van een hoogstammige boom. Dit is meestal afhankelijk van de lokale gewoonte en de appreciatie van de Vrederechter.

Indien voormelde afstanden zouden worden nageleefd, dan zouden al heel wat problemen vermeden kunnen worden. Indien voormelde afstanden niet worden gerespecteerd, dan kan je steeds naar de Vrederechter gaan en desgevallend eisen dat de afstandsbepaling wordt nageleefd. Als een boom of een haag evenwel al 30 jaar op minder dan 2, respectievelijk een halve meter van de perceelsgrens staat, dan kan je niet meer eisen dat die boom of haag alsnog wordt verwijderd. Het vorderingsrecht is dan immers verjaard!

Dat betekent evenwel niet dat je dan maar lijdzaam moet toezien hoe de overhangende takken van de bomen/struiken van je gebuur jouw perceel beschadigen. Volgens artikel  37 van het Veldwetboek is je gebuur verplicht zijn overhangende takken te snoeien. Jij bent daarentegen verplicht om je gebuur ingevolge artikel 31 van het Veldwetboek toegang te verschaffen tot jouw eigendom om deze werkzaamheden uit te voeren. In de meeste gevallen zal dit niet tot een probleem leiden. Maar wat als een van de geburen zijn respectievelijke verplichting niet nakomt? Zelf de takken van je gebuur snoeien mag niet, net zo min is het aangeraden om op het perceel van je gebuur te komen zonder zijn toestemming. Ook dan weer zal eerst de weg naar de Vrederechter bewandeld moeten worden.

De gemeente speelt hierin in principe geen enkele rol, tenzij de takken over het openbaar domein hangen. Artikel 19 van de GAS-verordening (gemeentelijke administratieve sanctie) schrijft voor dat takken niet lager dan 4,5 meter over de rijweg mogen hangen en 2,5 meter over de gelijkgrondse berm of het trottoir mogen hangen. In ieder geval mogen deze takken de openbare verlichting, verkeerstekens, huisnummers straatnaamborden nooit hinderen. Hagen en struiken aan kruispunten mogen tot slot niet hoger zijn dan 0,70 meter. Overtreding op deze voorschriften kunnen worden gemeld aan de gemeente en kunnen worden gesanctioneerd met een GAS-boete.

Voorkomen is beter dan genezen. Vermijd dat je gebuur of de openbare ruimte hinder ondervindt van jouw overhangende takken. Respecteer de plantafstanden en snoei regelmatig zodat overhangende takken geen kans krijgen om je gebuur te hinderen, dan wel de openbare veiligheid en vlotte doorgang te belemmeren.