Kunst aan de Maas

Tussen 2021 en 2024 werken Z33 (Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur) en RLKM (Regionaal Landschap Kempen en Maasland) samen met de Maaslandse gemeenten en tal van andere partners aan een kunstproject in het RivierPark Maasvallei.

In elke Maasgemeente wordt er tussen nu en 2024 gewerkt aan een kunstwerk in het landschap. Het wordt een project van een hoog artistiek niveau: de kunstwerken worden speciaal voor een plek gemaakt door professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland. De verhalen waarop het kunstproject in het RivierPark Maasvallei gaat inzoomen, zijn de verhalen van het landschap in de brede zin van het woord.

De eerste internationale naam voor het project Kunst aan de Maas is bekend. De Amerikaanse kunstenaar Mark Dion creëert in de gemeente Lanaken een levensboom met dieren en voorwerpen die verwijzen naar het omringende landschap. Streefdatum voor de realisatie hiervan is ten vroegste 30 juni 2022. 

Burgemeester van Lanaken Marino Keulen en schepen van cultuur Dominique Terwingen: “Kunst in de open ruimte is een terrein waar in Vlaanderen nog veel kan gebeuren. Het verrijken van de publieke ruimte is een aspect van het beleid waar we in Lanaken graag mee in de spits willen lopen. We zijn dan ook fier met deze beloftevolle en zeer zichtbare keuze voor Mark Dion in Herbricht. Dat gehucht is vandaag voor de inwoners en natuurliefhebbers een soort Hof van Eden. Met de symbolische boom van Mark Dion komt de schoonheid van het gebied nog meer tot uitdrukking”.  

Markdion Klik hier voor het volledige persbericht