Zelfstandige kinderopvang

Het gemeentebestuur geeft een toelage aan privé opvanginitiatieven van maximum € 1000 per gerealiseerde plaats, met een plafond van 1/3 van de bewezen investeringskosten. De toelage zal toegekend worden aan volledig nieuwe initiatieven maar ook bestaande kinderopvanginitiatieven die hun capaciteit gaan uitbreiden met minstens 5 plaatsen komen in aanmerking. Tot slot kunnen reeds bestaande kinderopvanginitiatieven ook een toelage krijgen wanneer ze investeringen doorvoeren om te voldoen aan de nieuwe regelgeving van Kind en Gezin.

De toelages worden toegekend volgens een getrapt systeem. Men krijgt 40% van de toelage wanneer de opvang minstens 220 dagen per jaar open is en dat minimum voor een periode van 11u per dag tussen 6u en 20u. Een tweede trap van 30% wordt uitgekeerd als men in de kinderopvangplaats werkt met een voorrangbeleid voor inwoners van Lanaken. Indien men bovendien in de kinderopvangplaats ook inkomstengerelateerd werkt, komt er nog eens 20% van de mogelijke toelage bij. Indien het opvanginitiatief naast de eerste 3 trappen ook nog flexibele opvanguren aanbiedt (voor 7u en na 18u) is er bijkomend een toelage van 10% mogelijk.

 

Voor meer informatie neem contact op met :

Marleen Vandamme
Diensthoofd kinderopvang
marleen.vandamme@lanaken.be
Tel : 089/730 069

Meer info: www.kindengezin.be