Pensioenen

pensioen

Alle personen die in Lanaken gedomicilieerd zijn kunnen bij de dienst pensioenen van het OCMW een aanvraag indienen tot het bekomen van een:

  • rustpensioen als werknemer en/of zelfstandige
  • overlevingspensioen als werknemer en/of zelfstandige
  • pensioen Nederland, Duitsland
  • inkomensgarantie voor Ouderen
  • pensioen als wettelijk of feitelijk gescheidene

 Ook voor informatie in verband met bovenvermelde materie en administratieve hulp kan u bij de dienst pensioenen terecht.

 Zitdagen externe diensten in de lokalen aan de Gasthuisstraat 36 (dienstencentrum) iedere eerste woensdag van de maand

*Rijksdienst voor Pensioenen voor werknemers: van  9u - 11u30 en van 13u - 15u30  (LET OP : GEEN ZITDAG IN DE MAAND AUGUSTUS!)

 *Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen : van 9u - 11u30