Dikkedarmkanker

dikkedarmkanker

Maart: internationale maand van dikkedarmkanker

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker nam in Vlaanderen een goede start.
Maar liefst 48,7% van de mannen en vrouwen die in 2013 een brief met afnameset ontvingen, hebben een staal van hun stoelgang opgestuurd naar het labo.  In totaal werden in 2013 zo al 117. 579 stalen onderzocht.
Ook de cijfers voor 2014 gaan deze richting uit (het voorlopige cijfer 44.2%).  Het Centrum voor Kankeropsporing en de Vlaamse Overheid zijn heel tevreden dat zoveel mannen en vrouwen al deelgenomen hebben. Toch streven zij naar een deelname van 60% tegen 2020.

In 2013 ontvingen 1037 personen in onze gemeente een uitnodiging, 56,5 % van hen nam deel. Tot en met de leeftijd van 74 jaar herhaal je dit onderzoek het best om de twee jaar. Vele mannen en vrouwen zullen daarom in 2015 opnieuw uitgenodigd worden om deel te nemen.
Andere inwoners zullen in 2015 voor het eerst een afnameset ontvangen.

Daarom willen we als gezonde  gemeente tijdens deze internationale maand van dikkedarmkanker het bevolkingsonderzoek extra in de verf zetten. Als we willen streven naar 60% deelname is er ook binnen onze gemeente immers nog heel wat werk voor de boeg.

Met dit bevolkingsonderzoek kan men dikkedarmkanker en voorstadia ervan, namelijk de aanwezigheid van poliepen, opsporen met de stoelgangtest. Bij een te grote hoeveelheid bloed in de stoelgang , is een kijkonderzoek van de dikke darm (volledige coloscopie) nodig. Door poliepen te behandelen kan men de kans verminderen om dikkedarmkanker te krijgen.
De behandeling van dikkedarmkanker in een vroeg stadium verhoogt sterk de kans op genezing.
In 2015 worden de personen met pare leeftijden van 56  tot en met 74 jaar (56-58-60-62-64-66-68-70-72-74 jarigen) uitgenodigd. Zij krijgen met de post een gratis afnameset om thuis een staal van de stoelgang te nemen en op te sturen naar het labo. Daar wordt de hoeveelheid bloed in de stoelgang gemeten. Binnen de twee weken ontvangt de deelnemer en diens (huis)arts het resultaat. Als alles in orde is, ontvangt de deelnemer na twee jaar een nieuwe afnameset. Dit loopt zo verder tot en met het jaar waarin je 74 bent.

Heb je  persoonlijke vragen, neem contact op met je huisarts!

Vragen over het bevolkingsonderzoek?

Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of stuur een e-mail naar kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.