Zomerschool voor kinderen met leerachterstand

Het OCMW organiseert samen met de lagere scholen van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 21 augustus een zomerschool voor leerlingen van het 1ste, 2de en 5de leerjaar. Kinderen die het de afgelopen maanden moeilijk hebben gehad met leren en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken krijgen voorrang. Ouders kunnen hun kind inschrijven voor de zomerschool via de zorgleerkracht van hun school.

De zomerschool wordt georganiseerd in Gellik, Rekem en Lanaken. In Gellik gaat de zomerschool door in vrije basisschool ’t Bieske, in Rekem in de gemeentelijke basisschool en in Lanaken zullen de lessen plaatsvinden in het cultureel centrum. De zomerschool bestaat uit 10 volledige lesdagen van 8u30 tot 15u10 van maandag 10 tot en met vrijdag 21 augustus. In de voormiddag wordt aandacht besteed aan taal, rekenen en Frans. In de namiddag is er ruimte voor sport en ontspanning.
 
De lessen worden gegeven door leerkrachten van de Lanakense lagere scholen en zij worden bijgestaan door studenten lerarenopleiding. De kinderen worden in groepen van maximum 7 leerlingen verdeeld. Zo krijgt elk kind voldoende aandacht.
 
Inschrijven bij de zorgleerkracht
Kinderen met leerachterstand krijgen voorrang om in te schrijven voor de lessen van de zomerschool. De ouders van deze leerlingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de zorgleerkracht. De andere leerlingen kunnen ook inschrijven totdat de 168 beschikbare plaatsen zijn ingenomen. Ouders kunnen hun kind inschrijven tot dinsdag 30 juni bij de zorgleerkracht van hun school. Je dient in te schrijven voor de volledige periode van 10 lesdagen. Kinderen die de volledige periode aanwezig zijn ontvangen een leuke cadeaubon om het harde werk te belonen.
 
Studenten, vrijwilligers en leerkrachten gezocht
Het OCMW is momenteel nog op zoek naar jobstudenten, vrijwilligers en leerkrachten die willen helpen bij het organiseren van de zomerschool. We zoeken 3 voltijdse coördinatoren voor de lesplaats (jobstudenten), 12 voltijdse didactische begeleiders (jobstudenten), 10 monitoren voor ontspanningsactiviteiten (vrijwilligerswerk) en nog enkele leerkrachten om les te geven.
 
 
Zomerschool affiche