Zitdag financiering & subsidies

Op 13 november 2017 organiseren ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en Agentschap Innoveren & Ondernemen een zitdag financiering en subsidies in Hasselt.

subsidieBent u op zoek naar financiering voor de start van uw onderneming of een nieuw project of plant u bijkomende investeringen om uw verdere groei te financieren? Wilt u weten voor welke subsidies uw project in aanmerking komt? Maak dan tijdens deze zitdag een afspraak met een expert en ontdek welke mogelijkheden de overheid u kan bieden. Aangezien zowel PMV alsook LRM voornamelijk financieringsmogelijkheden verschaffen voor ondernemers met een goed idee of groeiplannen voor hun bestaande business, zijn vragen over herfinanciering of bedrijven in moeilijkheden op deze zitdag minder aan de orde.

  • ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) financiert via verschillende financieringsformules beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. In functie van de behoeften en de levensfase van de onderneming heeft PMV verschillende types leningen of kan PMV investeren door de inbreng van kapitaal. Ook een combinatie van beide is mogelijk, naast het verlenen van een waarborg.
Om aan de specifieke financieringsnoden van zelfstandige ondernemers, starters, kleinere kmo’s en vrije beroepen met een goed businessplan tegemoet te komen, werd in 2016 PMV/z gelanceerd. PMV/z biedt deze doelgroep ‘standaardfinancieringsoplossingen op maat’ aan, in de vorm van achtergestelde leningen en waarborgen. De ondernemer kan met het PMV/z-aanbod zowel starten als groeien, al dan niet in combinatie met een cofinancier zoals een bank, een investeringsfonds of een Business Angel. Daarnaast kan PMV/z waarborgen verstrekken, waardoor een onderneming met onvoldoende zekerheden toch een banklening kan krijgen.

  • Limburgse investeringsmaatschappij

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM verschaft (naast ontwikkeling van infrastructuur in Limburg en herbestemming van de voormalige mijnsites) risicokapitaal aan bedrijven die willen groeien. LRM investeert in bedrijven en projecten die economische impact hebben in Limburg: het behoud en de groei van de tewerkstelling in Limburg is hun belangrijkste drijfveer. Naast de focus op economie en tewerkstelling, speelt ook duurzaamheid en de aandacht voor het klimaat een belangrijke rol in de investeringsbeslissingen. LRM staat open voor alle bedrijven met groeiambities en dit meestal in een B2B-context, maar heeft een specialisatie opgebouwd rond 5 specifieke investeringsdomeinen: slimme maakindustrie, technologie & diensten, gezondheid en zorg, duurzame samenleving, ruimte en beleving. LRM kan zowel een aandelenparticipatie nemen, alsook een achtergestelde lening toekennen (KlimOp-lening) als ideale hefboom voor kleine bedrijven met een beloftevol project. De LRM-bedrijvenportefeuille bestaat intussen uit 250 bedrijven, samen goed voor meer dan 12.000 directe jobs.

  • Agentschap Innoveren & Ondernemen

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Agentschap Innoveren & Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat. De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Agentschap Innoveren & Ondernemen informeert elke ondernemer over deze subsidie- en financieringsmaatregelen van de overheid. Agentschap Innoveren & Ondernemen werkt samen met structurele partners om ondernemers in elke levensfase te informeren, adviseren, begeleiden, coachen of een netwerk te geven.

Tijdens de zitdag financiering en subsidies kan u een afspraak maken met
Alex De Ridder van PMV, Gunter Plevoets van LRM en/of met Luc Royackers van Agentschap Innoveren & Ondernemen, of eventueel met één van hun collega's.

Alex De Ridder is reeds meer dan 10 jaar actief binnen PMV en kan aan de hand van uw concreet dossier en financieringsbehoefte de voor u geschikte financieringsformule(s) van PMV voorstellen.

Gunter Plevoets is binnen LRM onder meer verantwoordelijk voor de KlimOp-lening, doch kan u ook in contact brengen met hun investment managers inzake aandelenparticipaties.

Luc Royackers en Tina Dehasque werken als accountmanagers subsidies en financiering bij Agentschap Innoveren & Ondernemen en bekijken voor welke steun- en/of financieringsmaatregelen u in aanmerking kan komen. Zij oriënteren u ook graag naar het beschikbare begeleidingsaanbod bij de partners van Agentschap Innoveren & Ondernemen en kunnen ook toetsen of bijvoorbeeld de kmo-groeisubsidie iets voor uw bedrijf is.

Een persoonlijk gesprek met een expert neemt 30 minuten in beslag. Deelname is gratis, maar reservatie is verplicht.

Bent u geïnteresseerd in een gesprek? Geef dan op onderstaand inschrijvingsformulier aan met wie u een afspraak wenst, welke vragen u wil stellen en om hoe laat u graag komt.

We hopen u te mogen verwelkomen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Corda Campus, gebouw 4
Kempische Steenweg 305 bus 201 – gebouw 4
3500 Hasselt

Praktisch
• Wanneer: maandag 13 november 2017 tussen 09:00 uur en 17:00 uur
• Waar: Agentschap Innoveren & Ondernemen - Corda Campus Hasselt gebouw 4 - Kempische Steenweg 305 bus 201 - 3500 Hasselt
• Voor een gesprek met PMV en/of LRM vragen we u om voor 8 november een (summier) businessplan door te sturen naar Luc.royackers@vlaio.be
• Inschrijven via de website : http://www.vlaio.be/event/zitdag-financiering-subsidies-3