Word 1 van de 20.000 CurieuzeNeuzen!

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking de handen uit de mouwen steekt. Onder leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers data over de luchtkwaliteit in hun buurt. De bedoeling is om de luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland.

Niet minder dan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen krijgen de kans om de luchtkwaliteit te meten. Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling op te hangen aan een raam van hun woning, appartement of gebouw.

Gedurende een volledige maand wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

Dit onderzoek zal duidelijk maken in welke mate we worden blootgesteld aan NO2. Zo kunnen wetenschappers beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Dat dergelijke metingen op zo’n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur.

Inschrijven kan tot 20 maart 2018. Uit alle inschrijvingen maken de onderzoekers een selectie van 20.000 CurieuzeNeuzen over heel Vlaanderen. Indien je geselecteerd bent, ontvang je een e-mail om jouw deelname te bevestigen. Je betaalt een kleine bijdrage van 10 euro om dit uniek onderzoek mogelijk te maken. Dit is minder dan een kwart van de werkelijke kostprijs.

Ook de gemeente zal aan dit onderzoek deelnemen. De meetbuisjes worden aan een raam op de eerste verdieping van het gemeentehuis opgehangen. De metingen starten op 28 april 2018.

Interesse? Schrijf je dan snel voor CurieuzeNeuzen Vlaanderen in!  

Curieuzeneuzen