Woningen maken plaats aan rotonde Veldwezelt

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de rotonde op de kruising van de Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan en de Kiezelweg in Veldwezelt vernieuwen. Er komen vrijliggende fietspaden en oversteken om de veiligheid voor de fietsers te verhogen. Een aparte bypass voor het gemotoriseerd verkeer vanuit Lanaken richting Bilzen moet ook de doorstroming verbeteren. Vanaf volgende week worden twee hoekgebouwen afgebroken waarbij er geen verkeershinder zal zijn. In het najaar kunnen de nutsmaatschappijen van start gaan. De heraanleg van de rotonde is gepland voor het voorjaar van 2020. Pas vanaf dan zal er een omleiding van kracht zijn.

De vernieuwing van de rotonde zit al enkele jaren in de pijplijn, maar de procedures van enkele grondverwervingen zorgden voor enig oponthoud. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert 1,3 miljoen euro in deze fietsveilige rotonde. 


Omzichtige afbraak woningen

Voordat de werken kunnen aanvatten, moet er eerst voldoende ruimte worden vrijgemaakt. Daarom start vanaf maandag 30 september 2019 de afbraak van twee hoekgebouwen. De woningen worden afzonderlijk afgebroken. Eerst worden de asbesthoudende materialen binnen in de woning volgens strenge veiligheidsvoorschriften verwijderd door een erkende firma. De sloopwerken zullen ongeveer twee weken duren. 


Pas een omleiding in het voorjaar 2020

Tijdens de woningafbraken passeren fietsers en voetgangers de werfzone aan de overzijde van de rijweg. Tijdelijk kan de aannemer ook een deel van de rijweg innemen. Verkeer kan dan beurtelings langs de werken rijden.

Na het verder bouwrijp maken van het terrein kunnen in de loop van het najaar de nutsmaatschappijen starten met het verplaatsen en vernieuwen van kabels en leidingen.

In het voorjaar van 2020 starten de werkzaamheden voor de heraanleg van de rotonde. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen vermoedelijk een half jaar duren. Vanaf deze fase is er een omleiding van kracht. De naburige werken in Rekem en aan de brug in Eigenbilzen zullen dan afgerond zijn.

 

Plan rotonde Veldwezelt