Werken op de kanaaltaluds te Veldwezelt (Life+ project Pays Mosan)

De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken al enkele jaren samen aan het herstel van een corridor van zeldzame kalkgraslanden en matig voedselrijke graslanden op de taluds van het Albertkanaal. Dit herstel kadert in het Europese Life+ project Pays Mosan (LIFE13 NAT/BE/001067).

Sinds april 2017 draait het natuurproject op volle toeren en werden in Eigenbilzen, Gellik en Vroenhoven verschillende beheerwerken (kappen en maaien) uitgevoerd. Het hout werd verhakseld en afgevoerd. Er werden ook infoborden geplaatst.

rupskraanMomenteel is fase 2 in uitvoering. De aannemer (Heylen bvba) is begonnen met het verwijderen van de houtige opslag aan de brug van Veldwezelt, waarna er westwaarts wordt gewerkt in de richting van de brug van Briegden. Daarna  zullen ook de noordelijk gelegen taluds in Eigenbilzen aangepakt worden. 

Met een rups- en bandenkraan zal ongeveer 21 ha houtige opslag geknipt en geklepeld worden vanop het tussenbordes van de helling en vanop het jaagpad. Dit werk zal 50 werkdagen duren maar er zal niet gewerkt worden van 1 april t.e.m. 30 juni omwille van het broedseizoen. Nadat de opslag verwijderd is, kunnen ook deze terreinen begraasd worden door schapen.

De schaapskudde van ca. 300 dieren bestaat uit een mengeling van oude Belgische rassen zoals Ardense voskop, Houtlander, Kempisch heideschaap en Entre-Sambre-et-Meuse schaap. Door overdag te grazen en ’s nachts hun keutels in de omheinde nachtweides achter te laten, zorgen de schapen voor een verarming van de bodem. Zo worden de taluds bloemrijker. De herders gebruiken verplaatsbare rasters (flexinetten) zodat de begrazing gestuurd kan worden.