Week van de Korte Keten 14-22 mei

Van 14 tot 22 mei 2022 kan je in heel Vlaanderen weer deelnemen aan allerlei activiteiten die verband houden met de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten. Neem een kijkje op de website voor een leuke activiteit in jouw buurt.

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale economie.

Meer info: https://weekvandekorteketen.be/

Activiteiten in Lanaken

Wandelen tussen grote grazers (21 mei)

Tijdens de Week van de Korte Keten kan je een bezoek brengen aan de Angus-runderen van Ekoelogisch die onder meer in de ‘Vallei van de Ziepbeek’ grazen. De dieren zorgen voor structuurvariatie in bosranden en op de heide, maar onrechtstreeks ook voor voedsel voor heel wat fauna (vogels, insecten, …). Regelmatig zijn er van deze runderen, die vanaf hun geboorte gedurende drie jaar in het natuurgebied leven, vleespakketten te koop.

Wil je ook meer weten over deze unieke combinatie van natuurbeheer en veeteelt? Kom dan op zaterdag 21 mei om 14u00 naar de Broekstraat voor een wandeling doorheen het gebied. De wandeling is ongeveer 7 km en zal 2 uur duren.

Vertrek aan de Drempelhoeve, Broekstraat 86 te 3630 Opgrimbie.

Meer info: https://www.ekoelogisch.be/

Angus-runderen

Opentuindag in de volkstuin (22 mei)

Op 22 mei organiseert de gemeente een opentuindag in de volkstuin aan de Pannestraat. Deze wordt dan uitzonderlijk opengesteld voor het brede publiek. Net als vroeger is er in de volkstuin veel ruimte en aandacht voor het sociale aspect van tuinieren. Hier wordt er samen gewerkt en geoogst. Er wordt ook maximaal ingezet op kringlooptuinieren.

Tussen 14u00 en 16u00 is iedereen welkom in de volkstuin. Enkele tuinders leren je hoe je, zonder gebruik te maken van pesticiden en kunstmest, tuiniert met respect voor mens en natuur. Ook voor kinderen is het een ideale kennismaking met tuinieren, want velen weten niet meer waar groenten vandaan komen.

Er zijn nog maar twee tuintjes beschikbaar. Als je geïnteresseerd bent om een tuintje te huren, neem dan contact op met de dienst duurzaamheid op 089 73 07 76 of via milieu@lanaken.be.

volkstuin